ԳԼԽԱՎՈՐ

 

ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, Միջոցառումներ, Ֆինանսական