Կազմ

<< Ալվանքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

 ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

1. Գեոգջայան Զվարթ — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմանբ/ — նախագահ

2 . Ասրյան Արմենուհի — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ—քարտուղար

3. Մովսիսյան Հասմիկ — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

4. Սաղաթելյան Մարինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5. Հարությունյան Արծվիկ — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

6. Կանդազյան Կարեն — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7. Սիմոնյան Ստեփան — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

8. Հովսեփյան Հայկուշ — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ

 

կազմի փոփոխ

որոշում փոփոխություն

որոշում