Կազմ

<< Ալվանքի միջնակարգ դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

 ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

1 . Դանիելյան Աշոտ — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ—նախագահ

2. Գեոգջայան Զվարթ — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմանբ/ — քարտուղար

3. Մովսիսյան Հասմիկ — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

4. Սաղաթելյան Մարինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5. Հարությունյան Արծվիկ — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

6. Առաքելյան Սոնա — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7. Թումանյան Վարուժան — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

8. Հովսեփյան Հայկուշ — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ

որոշում փոփոխություն

որոշում