ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱ

Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի
մարտի 20-ին կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան նվիրված
կազմակերպվելիք հերթական երկամսյակի միջոցառումների
ծրագիր և ժամանակացույց
Հ/հ
Միջոցառման խորագիր
Անցկացման վայր, օր, ժամ
Միջոցառման բավանդակությունը հայերենով
Միջոցառման բովանդակությունը ֆրանսերենով
1.
Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում
     Ալվանքի միջնակարգ դպրոց, 2019 թ, մարտ, դասղեկական ժամեր:
Ֆրանկոֆոնիայի էությունը: Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում:
L’essence de la Francophonie. La Francophonie en Armènie.
2.
Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում
     Ալվանքի միջնակարգ դպրոց, 2019 թ. ապրիլ:
Ֆրանսիական մշակույթի միամսյակ:
Un  mois de coultoure française.